Zoek en boek

Bezig met laden...

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

mijnsnowtime

MijnSnowtime,
uw persoonlijke account

Gemakkelijk toegang tot:

Algemene zekerheden

ANVR-consumentenvoorwaarden

Snowtime is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B:-Boekingsvoor-waarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden  en/of Deel B: Boekingsvoorwaarden) en overige ANVR-informatie.
 

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Snowtime is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma/op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
 

Calamiteitenfonds

Snowtime is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen (www.calamiteitenfonds.nl). Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op onze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons aangeboden reis:
• (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen
   uitvoeren;
• de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of
   indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.


Duurzaam Toerisme

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is.
Brancheorganisatie ANVR, samen met haar leden (zaken)reisagenten en touroperators, zet zich in voor duurzaam toeristisch ondernemen (DTO), omdat zij de continuïteit voor reisondernemingen moet bevorderen door ook volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen te kunnen aanbieden.

Toerisme is tevens voor vele (ontwikkelings)landen een sector die een belangrijke bijdrage levert aan de (nationale en internationale) economische, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen en kan een sleutel zijn tot het verbeteren van welvaart, welzijn, natuur en milieu. Al sinds 2003 is de ANVR op dit punt actief.
Zo hebben alle ANVR-touroperators afgesproken te voldoen aan de ANVR-DTO verplichting, waarbij de reisonderneming in/voor zijn bedrijf een:

- DTO-coördinator aanstelt. Deze volgt een DTO-training en sluit deze succesvol af met een examen
- DTO-beleidsverklaring opstelt
- DTO-actieplan samenstelt
- DTO-rapport aanlevert, waar na goedkeuring wordt overgegaan tot certificering.

Aan alle bovenstaande punten heeft Snowtime BV inmiddels voldaan.

Zo weet u als vakantieganger die boekt bij een ANVR- touroperator dat deze zich medeverantwoordelijk voelt voor de gehele toeristische keten, waardoor toerisme een bijdrage levert aan duurzame ontwikkelingen.

De laatst bekeken bestemmingen worden geladen.